ทำไมคุณถึงไม่ประสบความสำเร็จ? ต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ?

ทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จ

“ประสบความสำเร็จ” หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหรือเป็นไปตามความต้องการของตนเองอย่างมีความสุขและพึงพอใจ ซึ่งอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว สำเร็จในหน้าที่การทำงานหรือธุรกิจ  การสำเร็จในการศึกษา  การบรรลุเป้าหมายในกีฬา หรือ การเข้าไปอยู่ในอาชีพที่ต้องการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การประสบความสำเร็จเป็นเรื่องส่วนบุคคลและขึ้นอยู่กับมาตรฐานและความสำคัญของเป้าหมายแต่ละคน และการวัดค่าความสำเร็จของผู้คนจะแตกต่างกันไปด้วยกันตามเป้าหมายและความสำคัญของสิ่งนั้นๆในชีวิตของแต่ละคน

การประสบความสำเร็จมักเกี่ยวข้องกับ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนอย่างรอบคอบ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีความอดทนและความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้สามารถเอาชนะอุปสรรคและล้มเหลว การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้จะได้รับรางวัลและความสุขในชีวิตของตนเอง

การที่เราไม่ประสบความสำเร็จอาจมีหลายสาเหตุ มาดูว่าเป็นเพราะเหตุผลเหล่านี้หรือเปล่าที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จ:

 1. ขาดความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมาย: หากคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่ชัด อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่สามารถวางแผนให้บรรลุได้
 2. ไม่มีแผนการทำงาน: การทำงานโดยไม่มีแผนการทำให้เราไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร และต้องทำอย่างไร ซึ่งอาจทำให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่ต้องการ
 3. ขาดความมุ่งมั่นหรือแรงจูงใจ: บางครั้งการที่ไม่มีแรงจูงใจหรือความมุ่งมั่นที่เพียงพออาจทำให้เราไม่สามารถทำงานหรือทำภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จได้
 4. ขาดความอดทน ทำไม่ต่อเนื่อง: ความสำเร็จต้องการความอดทนและการมุ่งมั่น หากคุณไม่พร้อมที่จะใช้เวลาและความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ขี้เกียจ ไม่ขยัน ไม่มีวินัย คุณอาจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้
 5. ขาดความสามารถ ทักษะหรือความรู้เพียงพอ: : ความสำเร็จต้องการความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ หากคุณไม่มีความสามารถที่จำเป็นอย่างพอควร หรือเก่งไม่พอ อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้
 6. กลัวที่จะล้มเหลว: ความกลัวที่จะไม่สำเร็จอาจยับยั้งความมุ่งมั่นและความมั่นใจของเรา การเรียนรู้ว่าการล้มเหลวเป็นส่วนประกอบธรรมชาติของการเรียนรู้และการเติบโต และมีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาและลองอีกครั้ง
 7. สภาพแวดล้อม: บางครั้งสภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์บางอย่างอาจทำให้เราไม่สามารถทำงานหรือทำภารกิจได้อย่างที่ต้องการ เช่น บรรยากาศในสถานที่ทำงานหรือในครอบครัวไม่ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ  การแข่งขันที่รุนแรง อุปสรรคในการศึกษา สภาพสังคมและการเมือง

หากคุณพบว่าเหตุผลข้อไหนที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ ให้คุณพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการค้นหาแรงจูงใจใหม่ หรือวางแผนการทำงานให้ชัดเจนขึ้น หรือพัฒนาทักษะและความรู้ของคุณเพิ่มเติม และหาวิธีปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ให้เหมาะสมกับการทำงานหรือภารกิจที่คุณต้องการทำ

ต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ

การประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ความพยายาม ความตั้งใจ ทักษะ และสภาพแวดล้อม ดังนั้นเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต เราสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้:

 1. กำหนดเป้าหมาย: ระบุเป้าหมายที่ต้องการ และวางแผนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆอย่างมีระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่สั้น ๆ หรือยาว ๆ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีการจัดกลยุทธ์และแผนนำทางที่ดีขึ้น
 2. วางแผน: เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแล้ว สร้างแผนการทำงานและการบริหารเวลาให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการ โดยระบุขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่สะเปะสะปะ
 3. พัฒนาทักษะ: พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่เราต้องการ เราขาดความรู้ความสามารถด้านไหนก็ไปหาเรียนรู้เพิ่มเติม ทางหนังสือ อินเทอร์เน็ต ไปลงเรียนเป็นคอร์ส หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ
 4. มีความตั้งใจที่แน่วแน่: ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องที่เราต้องการ
 5. ค้นหาและใช้โอกาส: อย่ารอให้โอกาสมาหาคุณ ค้นหาโอกาสที่เหมาะสม และใช้โอกาสให้เต็มที่ มีทางไหนบ้างที่ทำให้เราถึงเป้าหมายก็ลองหาดู ไม่ว่าจะเป็นการหางานใหม่ เริ่มธุรกิจหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
 6. ลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ: มีวินัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีความอดทน ไม่ขี้เกียจ โดยใช้เวลาและทรัพยากรที่เหมาะสม
 7. ปรับปรุงและปรับเปลี่ยน: ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนงสภาพแวดล้อมและการทำงานให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการ
 8. เรียนรู้จากความล้มเหลว: รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเองและรับผิดชอบต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของตนเอง การผิดพลาดเป็นส่วนประกอบธรรมชาติของการประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงสำคัญที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้วิธีนี้เป็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้
 9. รักษาสมดุล: รักษาสมดุลในชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการทำงาน การพักผ่อน และสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของตนเอง

การประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ต้องใช้เวลา ความพยายามและความตั้งใจ อย่างไรก็ตาม การประสบความสำเร็จอาจมีหลายวิธี และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยกันด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณได้มากขึ้น