วิธีการเลือกซื้ออาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป

วิธีที่จะเลือกซื้ออาหารแห้ง


วิธีเลือกซื้ออาหารแห้ง

อาหารแห้ง คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการอบหรือตากแห้ง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำถูกกำจัดออกไป เช่น ผัก ผลไม้แห้ง เห็ดหอมแห้ง กุ้งแห้ง ถั่วลิสง หอม กระเทียม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นอาหารแห้ง ที่เราซื้อมาปรุงเป็นอาหาร

1. ต้องเลือกซื้ออาหารแห้งที่สะอาดไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เปลือกแห้งสนิท เมล็ดสมบูรณ์ เนื้อแน่น ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ ไม่แตกหัก
2. เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด
3. ต้องไม่มีเชื้อรา สีไม่เข้ม ผิดปกติหรือเป็นสีดำ เพราะอาจมีเชื้อรา ที่เรียกว่า “อะฟลาท็อกซิล”
4. การเตรียมอาหารก่อนปรุง ควรล้างด้วยน้ำให้สะอาดก่อน โดยเฉพาะหัวหอม หัวกระเทียม พริกแห้ง หากเน่าหรือขึ้นราควรทิ้งทันที เพราะความร้อนไม่สามารถทำลายเชื้อราได้

วิธีเลือกซื้ออาหารกระป๋อง 

1. ซื้อจากแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตอาหารได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
2. ดูลักษณะกระป๋องควรใหม่ ไม่บุบ บวม รั่ว มีสนิม ชำรุด
3. 
อย่าซื้ออาหารกระป๋องที่ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่มีวันที่ผลิต หรือวันหมดอายุ ไม่มีฉลากภาษาไทยแสดงชื่อประเภทอาหาร ส่วนประกอบ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต เป็นต้น
    
วิธีเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป 


1. ไม่ควรมีการปลอม ปน สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย หรือเน่าเสีย ที่ไม่เหมาะสมต่อการรับประทาน
2. เลือกซื้อจากผู้ที่ไว้ใจได้ว่าอาหารนั้นสะอาดปลอดภัย
3. เลือกอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ห่อเรียบร้อยสะดวกในการขนส่ง นำติดตัวและง่ายในการรับประทาน
4. เมื่อเปิดกระป๋องแล้วอาหารนั้นมีกลิ่นรสไม่ผิดจากที่ควรจะเป็น ไม่เป็นฟอง เน่าเสีย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อันตรายต่อการบริโภค


วิธีเก็บรักษาอาหารแห้ง

1.เก็บไว้ในที่โปร่ง มีอากาศถ่ายเท
2.ควรเก็บไว้ในตู้เย็นเสมอ หากเป็นอาหารแห้งที่สามารถแช่เย็นได้


วิธีรับประทานอาหารแห้งอย่างปลอดภัย


1.ล้างน้ำหลายๆ ครั้งโดยแช่น้ำนานๆ หรือลวกน้ำร้อนทิ้งก่อนน้ำมาปรุงอาหาร เพื่อลดปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารแห้ง

2.ไม่นำที่แช่หารแห้ง อย่างเช่น น้ำแช่เห็ดหอม มาปรุงอาหาร
3.ไม่ควรรับประทานอาหารแห้งซำๆ กัน เพื่อร่างกายมีเวลาในการจำกัดสารปนเปื้อนตกค้างจากอาหารแห้งประเภทนั้นออกจากร่างกายบ้าง
4.ถ้าสังเกตเห็นว่าอาหารแห้งมีกลิ่น สี เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นว่ามีเชื้อราก็ตาม แต่เพื่อความปลอดภัยไม่ควรนำมาปรุงอาหาร ควรที่จะทิ้ง

5.ถ้าเป็นพวกอาหารคาวควรถ่ายใส่ภาชนะหุงต้มแล้วอุ่นให้เดือดสัก 15 นาที ก่อนนำมารับประทาน สำหรับอาหารกระป๋องอื่นๆ เมื่อเปิดแล้วหากกินไม่หมดไม่ควรเก็บไว้ในกระป๋อง ควรถ่ายใส่ไว้ในภาชนะที่เป็นแก้ว หรือกระเบื้องเคลือบมีฝาปิดและเก็บไว้ในตู้เย็น