เราจะเอาเงินที่ไหนใช้หลังเกษียณ?

เอาเงินที่ไหนใช้หลังเกษียณ

เกษียณ หมายถึง “การหยุดทำงานประจำ + ไม่มีรายได้หลักอีกต่อไป” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เมื่อเกษียณอายุแล้วคุณจะหยุดใช้ชีวิตหยุดใช้เงิน ทุกๆ วันที่เหลืออยู่ คุณยังต้องกินต้องใช้ ยิ่งอายุยืนยาวเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งต้องใช้เงินมากขึ้นเท่านั้น แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะ คุณคิดไว้หรือยัง ลองมาดูแหล่งเงินที่เราจะเอาไว้ใช้ยามเกษียณกันว่ามาจากไหนได้บ้าง

1.กองทุนประกันสังคม

หากเราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมา 15 ปี พออายุ 55 ปี ก็จะได้รับเงินบำนาญ ชราภาพ ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน คิดจากเพดานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตามข้อกำหนดของกองทุน และถ้าจ่ายสมทบเกินกว่า 15 ปี ก็จะได้โบนัสอีกปีละ 1.5% สมมติเราจ่ายสมทบมา 30 ปีก่อนเกษียณ จะได้โบนัส 15 ปีหรืออีก 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาทต่อเดือน ซึ่งยังไม่ได้ปรับด้วยเงินเฟ้อ

2.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กรณีเป็นข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินบำนาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ) / 50 แต่ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย หรืออาจเป็นเงินบำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ ตามเงื่อนไขทางราชการ

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลูกจ้างและนายจ้างสมัครใจร่วมกันสมทบเข้ากองทุน ถ้าเราเริ่มทำงานและสะสมเงินเข้ากองทุนนี้ ตั้งแต่อายุ 25 ปี โดยสะสม 3% ของเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท ถ้าเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 5% นายจ้างสมทบให้ 3% และกองทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4% เมื่ออายุ 60 ปี เราจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แต่ถึงแม้ว่า… เราจะมีเงินได้จากกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ หรือเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินจาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้วก็ตาม หากพิจารณาตัวเลขอย่างรอบคอบและปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้น ก็จะพบว่าเงินที่คาดว่าจะได้เหล่านั้น น่าจะยังไม่พอใช้จ่ายหากเราต้องการรักษามาตรฐานการใช้ชีวิต ไว้ในระดับเดิม เราจึงควรวางแผนการลงทุนและทำประกันชีวิตระยะยาวเพิ่ม เพื่อเป็นแหล่งเงินได้สำหรับการใช้จ่าย ในวัยเกษียณด้วย ซึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ได้แก่

4.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “RMF” ซึ่งจะช่วยสร้างวินัยในการลงทุนให้เราได้ เพราะเป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเรายังได้รับประโยชน์ทางภาษีในช่วงที่ลงทุนอีกด้วย ปัจุบันมี กองทุนรวม RMF มากมาย ให้เราเลือกได้ตามนโยบายการลงทุนที่ต้องการ

5.การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

แม้ว่าผลตอบแทนที่แท้จริงจากการทำประกันชีวิตจะไม่มากมายนัก แต่การทำประกันชีวิตแบบระยะยาว มีข้อดีก็คือ สร้างวินัยทางการเงินให้เราได้ มีให้เลือกหลายแบบ มีวงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และยังได้ประโยชน์ในทางภาษีด้วย

การไม่ได้วางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ ทั้งที่มันมีความสำคัญยิ่งในชีวิต การหวังพึ่งพาเงินบำนาญ เงินสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินทดแทนสำหรับพนักงานเพียงอย่างเดียว เป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดเลย เกือบทุกครั้งที่เงินเก็บเหล่านี้ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในเวลาเกษียณของคุณ

ถ้าคุณยังลังเลที่จะเริ่มโปรแกรมการเก็บออมเงิน “เวลา” ก็จะหมดเหลือน้อยไปเรื่อยๆ ถ้าคุณเริ่ม เก็บเงินสำหรับการเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆ คุณก็จะมีเวลาใช้เงินทำงานให้กับคุณได้มากขึ้น เริ่มเก็บเงินออมทรัพย์รายเดือน เสียตั้งแต่วันนี้ ความหลากหลายของสินทรัพย์ลงทุนเพื่อการเกษียณ มีความจำเป็นต่อการลดความเสี่ยง และช่วยรักษามูลค่าทรัพย์สมบัติของคุณ มาเริ่มเก็บเงินแต่วันนี่กันเถอะครับ