ของอะไรบ้างห้ามส่ง…ทางไปรษณีย์

อะไรห้ามส่งทางไปรษณีย์

ช่วงนี้เรามักได้ยินข่าวมีคนฝากส่งของแปลก ๆ ทางไปรษณีย์ ทั้งงูเหลือม แมลงสาบ หรือแม้แต่ยาเสพติด นอกจากอาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างขนส่งหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้รับแล้ว …รู้หรือไม่? ผู้ส่งยังเสี่ยงทำผิดกฎหมายได้โดยไม่รู้ตัว แล้วของอะไรบ้างห้ามส่งทางไปรษณีย์?

พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 ได้กำหนดประเภทของสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ไว้ 7 อย่าง โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย คือ

1. สัตว์มีชีวิต
2. สิ่งเสพติด
3. วัตถุลามกอนาจาร
4. วัตถุระเบิด และวัตถุไวไฟทุกชนิด
5. วัตถุมีคมที่ไม่มีสิ่งหุ้มห่อ
6. ธนบัตร
7. สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

ปัจจุบันบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อจะฝากส่งสิ่งของ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะติดตามตัวผู้กระทำผิด รวมทั้งใช้เครื่องสแกนสิ่งของฝากส่งแบบเอ็กซเรย์ (X-ray) ก่อนคัดแยก เพื่อส่งต่อสู่ระบบนำจ่ายด้วย

รู้อย่างนี้แล้ว…เราควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อน

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ THP Contact Center โทร. 1545 หรือ 0 2831 3600 ตลอด 24 ชั่วโมง