สิ่งที่ควรรู้และควรปฎิบัติเพื่อไว้อาลัยในหลวงรัชกาลที่9 แบบสรุป

ไว้อาลัยในหลวง

ไว้อาลัยในหลวง

สิ่งที่คนไทยทุกคนควรรู้และควรปฎิบัติเพื่อไว้อาลัยในหลวงรัชกาลที่9 หลังเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศ “แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ” โดยทูเดย์ดีดีสรุปได้ ดังนี้

1. พระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระรัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงพิธีสรงน้ำพระบรมศพ เป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในยามทุกข์โศก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงไม่อยากให้ความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นกะทันหันเกินไป โดยขณะนี้ประธานองคมนตรีจะทำหน้าที่สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว รัฐบาลจะมีการประชุมหารือร่วมกับสำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และจะมีการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

รัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายรับฟังข่าวสารอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการ อย่าเชื่อข่าวลือที่ไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิง (โดยเฉพาะสื่อตามโซเชี่ยล อินเตอร์เน็ต คลิปข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับราชวงค์หรือการเมืองไทยที่จัดทำจากผู้ไม่หวังดี)

2. แต่งกายเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์

รัฐบาลได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยแต่งกายถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่ 14  ต.ค.เป็นต้นไป โดยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี สำหรับประชาชนทั่วไปไว้ทุกข์ 30 วัน

การแต่งกายไว้ทุกข์ที่ถูกต้อง

ข้าราชการ

 • ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ เนกไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ สวมปลอกแขนทุกข์ที่แขนซ้ายเหนือข้อศอก
 • ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน

ประชาชนทั่วไป

 • ควรแต่งกายด้วยสีดำล้วนถือเป็นสีที่สุภาพที่สุด อาจแต่งโดยใช้สีขาวหรือสีเทาสลับได้ ไม่ควรใส่เสื้อที่รัดรูป ควรเป็นเสื้อไม่รัดรูป คอไม่กว้าง ไม่ลึก ไม่เว้า ควรเป็นเสื้อแบบมีแขน
 • เสื้อดำที่มีตราสัญลักษณ์ประจำองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้น ไม่ควรนำมาสวมใส่เพื่อแสดงความอาลัย ถือว่าเป็นการมิควรเนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และผิดกาลเทศะ
 • หากไม่มีเสื้อสีดำ ให้ใส่สีขาว สีเทา หรือสีเข้มแทน และติดริบบิ้นสีดำไว้อาลัยที่หน้าอกด้านซ้าย หรือจะสวมเสื้อคลุมสีดำเอาก็ได้
 • ควรใส่กางเกงขายาว สามารถใส่กางเกงยีนส์ได้ แต่ไม่ควรเป็นกางเกงยีนส์ขาด และควรใส่ยีนส์สีเข้มเท่านั้น ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น หรือกางเกงรัดรูป
 • หากใส่กระโปรงควรยาวคลุมเข่
 • รองเท้า ควรเป็นแบบที่สุภาพ หุ้มส้น อาจจะเป็นสีดำหรือสีเรียบ ๆ

3. งดการจัดงานรื่นเริงต่างๆ เป็นเวลา 30 วัน

 • สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. เป็นต้นไป และขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง ตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 30 วัน
 • การจัดเทศกาลงานประจำปีของจังหวัด งานกาชาด งานบุญกฐิน ผ้าป่า หรือกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนกิจให้ดำเนินการตามปกติ แต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรี หรือการละเล่นประกอบ
 • กรณีที่เป็นงานส่วนบุคคล เช่น งานมงคลสมรส งานบวช การแข่งขันกีฬา ก็ยังสามารถดำเนินการได้ปกติ เพียงแต่ขอความร่วมมืองดเว้นการแสดงดนตรีและการละเล่น
 • กิจกรรมสถานบันเทิง สามารถเปิดประกอบกิจการได้ ไม่มีการห้าม แต่ขอให้เป็นสถานที่ปิดอยู่ในอาคาร ในสถานที่ของกิจการนั้นๆ อย่าออกมานอกสถานที่สาธารณะหรือนอกร้าน เช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ยังสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ
 • การแข่งขันฟุตบอลไทยในโปรแกรมต่างๆ ที่มีวงรอบอยู่แล้วนั้นสามารถดำเนินการได้
 • การแสดงคอนเสิร์ตทุกชนิดขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการแสดงไปก่อน

4. ถ้อยคำถวายความอาลัย

ให้ใช้ “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า……….”

5. พระบรมฉายาลักษณ์และการจัดโต๊ะหมู่บูชา

พระบรมฉายาลักษณ์ ตามความเหมาะสม และที่เห็นสมควร สำหรับการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย พุ่มทอง พุ่มเงิน สำหรับการประดับผ้าระบายดำสลับขาว ให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบน และสีขาวอยู่ด้านล่างในตำแหน่งที่เหมาะสม สำหรับการประดับธง ให้งดการประดับธงตราสัญลักษณ์ทั้งหมด

6. การลงนามแสดงความอาลัยพระบรมศพ

พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

7. ถวายบังคมพระบรมศพฯได้ทุกวัน

 • พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถวายบังคมพระบรมศพ จนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559
 • การแต่งกายที่สุภาพ โปรดแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ ชุดชาวเขาสำหรับชาวเขา ชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือ ชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ สุภาพบุรุษขอความกรุณาสวมเสื้อมีปกสีดำ กางเกงขายาวสีดำ งดเว้นกางเกงยีนส์ รองเท้าหุ้มส้น สีดำ สุภาพสตรี ขอความกรุณาสวมชุดสุภาพที่ดำ มีแขน ไม่รัดรูป กระโปรงยาวคลุมเข่า งดเว้นกระโปรงยีนส์ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
 • สำนักพระราชวังได้ลดความกังวลใจของประชาชนทุกคนในเรื่องการแต่งกาย โดยที่บริเวณสนามหลวงมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนตั้งเต้นท์ให้ยืมชุดดำและรองเท้าหุ้มส้น เนื่องจากในการเข้าสักการะพระบรมศพฯ ทุกคนต้องถอดรองเท้า ดังนั้นท่านใดที่ไม่มีรองเท้าหุ้มส้นก็สามารถเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ ได้ โดยสำนักพระราชวังจะเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ สำหรับประชาชนที่ไม่มีเสื้อสีดำ ก็สามารถสวมเสื้อผ้าที่มีโทนสีเข้ม ใกล้เคียงกับสีดำมาถวายสักการะได้
 • ให้คำนับและถอนสายบัว เมื่อเข้าไปควรกราบพระบรมศพโดยนั่งพับเพียบกราบ1ครั้ง ไม่แบมือ เมื่อเสร็จอาจจะหันไปทางซ้ายเพียงเล็กน้อยแล้วกราบพระ 3 ครั้ง ถือว่าเสร็จสิ้น

8. การเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 59 เป็นต้นไปนั้น เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลให้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกระดับและกองเชียร์ได้แล้ว ดังนั้นแฟนบอลที่เข้าชมเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวสามารถใช้อุปกรณ์การเชียร์ การแสดงสัญลักษณ์ และร้องเพลงเชียร์ได้ รวมถึงสามารถแต่งกายเข้าเชียร์ จัดกิจกรรมภายในและภายนอกสนามตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฏระเบียบการจัดการแข่งขันของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) และ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า)

9. การท่องเที่ยว

 • ตารางการท่องเที่ยวของไทยยังคงเดิมไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใด เช่น ประเพณีลอยกระทง การเล่นกีฬา วิ่งมาราธอน เป็นต้น เพียงแต่ของความร่วมมือภาคเอกชนจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะเทศกาลใหญ่ๆ เช่น ลอยกระทง และเทศกาลขึ้นปีใหม่ ซึ่งสามารถใส่เสื้อสีอื่นได้ แต่ควรติดโบว์สีดำเพื่อการแสดงความอาลัย ขณะที่การเปิดดนตรีนั้นให้พิจารณาตามหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงให้งดการจุดพลุในแต่ละเทศกาล
 • การเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าสักการะและเยี่ยมชมวัดพระแก้วนั้น ขณะนี้สำนักพระราชวังได้ออกประกาศแล้วว่าจะเปิดให้เข้าได้ตามปกติในวันที่ 1 พ.ย. 2559 นี้ ในบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง ได้มีการวางริบบิ้นสีดำเพื่อให้นักท่องเที่ยวติด เพื่อร่วมแสดงความอาลัย

10. สอบถามข้อมูล

การดำเนินการให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน จัดให้มีสายด่วน 1111 ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567