บัตรประชาชนดิจิทัล

บัตรประชาชนดิจิทัล ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เมษายน 4, 2023 todaydd 0

บัตรประชาชนดิจิทัล หมายถึงการสร้างและออกบัตรประชาชนที่มีรูปแบบเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนที่มีอยู่ในรูปแบบพิมพ์ทั่วไป บัตรประชาชนดิจิทัล เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
ใช้แสดงตนแทนบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมบัตรโดยสารเพื่อขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยาน หรือสถานบันเทิงบางแห่ง ที่ประกาศว่า ให้ใช้บัตรประชาชนดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประชาชนตัวจริงได้แล้ว