รหัส SWIFT Code ของธนาคารในประเทศไทย รวบรวมไว้แล้วที่นี่

swift code ธนาคารไทย

 

swift code ธนาคารไทย

swift code มันคือ อะไร ? Swift Code คือ รหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วโลก เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ  ซึ่งรหัส Swift Code ได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code

คำว่า SWIFT ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication เนื่องจากองค์กร SWIFT นี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากกว่า 8,100 แห่งใน 208 ประเทศและดินแดนที่ลงทะเบียนกับ SWIFT

SWIFT code ของธนาคารในประเทศไทย

มาดูว่าแต่ละธนาคารในไทยใช้รหัสอะไรกันบ้าง

1. SWIFT Codeธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) siam commercial bank
SWIFT : SICOTHBK

2. SWIFT Code ธนาคารกรุงเทพ  (BBL) bangkok bank
SWIFT : BKKBTHBK

3. SWIFT Code ธนาคารกสิกรไทย KASIKORNBANK (KBANK)
SWIFT : KASITHBK

4. SWIFT Code ธนาคารไทยธนาคาร BankThai Public Bank
SWIFT : UBOBTHBK

5. SWIFT Code ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Bank of Ayudhya (BAY)
SWIFT : AYUDTHBK

6. SWIFT Code ธนาคารกรุงไทย Krung Thai Bank (KTB) 
SWIFT : KRTHTHBK

7.SWIFT Code ธนาคารนครหลวงไทย Siam City Bank (SCIB) 
SWIFT : SITYTHBK

8. SWIFT Code ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ Standard Chartered Bank 
SWIFT: SCBLTHBX

9.SWIFT Code ธนาคารทหารไทย TMB Bank (formerly Thai Military Bank) 
SWIFT : TMBKTHB

10. SWIFT Code ธนาคารยูโอบี Union Overseas Bank [UOB Thailand] 
SWIFT : BKASTHBK