ฝุ่น PM2.5 คืออะไร มีผลกระทบต่อเราอย่างไร มีวิธีป้องกันและแก้ไขอย่างไรบ้าง?

ฝุ่น-PM2.5-คืออะไร

ฝุ่น PM2.5 คืออะไร

PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีขนาดประมาณ 1/25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ ซึ่งจมูกของเราไม่สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ให้เข้าสู่ร่างกายได้ ภายในฝุ่นอาจจะมี โลหะหนัก แคดเมียม ปรอท และสารก่อมะเร็งอื่น ๆทำให้เราต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากในภายหลัง

ฝุ่น PM2.5 เกิดจากอะไร

ฝุ่น pm 2.5 สาเหตุหลักๆ มาจาก การเผาในที่แจ้ง การเผาด้วยฟืน การเผาขยะ การเผาเพื่อทำการเกษตร ควันจากรถหรือการคมนาคมต่างๆ การผลิตไฟฟ้า โรงงานและอุตสาหกรรมผลิตต่างๆ

ฝุ่น pm 2.5 มีผลกระทบอย่างไร 

ถ้าวันไหนที่ค่าฝุ่นpm 2.5 สูงเกินมาตรฐาน เราจะรู้สึกแสบตา แสบจมูก เจ็บคอ และหากเราได้รับฝุ่นpm 2.5 ติดต่อกันสะสมเป็นเวลานาน  ก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายในภายหลัง เช่น

 • ทำร้ายเซลล์ผิวหนัง ทำให้ผิวอ่อนแอ มีอาการระคายเคืองผิวหนัง เป็นลมพิษ มีผื่นคันตามตัว
 • มีอาการไอ จาม หรือภูมิแพ้
 • เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
 • เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ
 • เกิดโรคปอดหรือมะเร็งปอด

วิธีเช็คฝุ่นว่า PM2.5 เกินมาตรฐานหรือไม่

ถ้าเราอยากจะเช็คว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานหรือไม่ เราจะเช็คค่า PM2.5 ได้ที่ไหน? 

ทางกรมควบคุมมลพิษ (Pollution Control Department) ได้ทำการกำหนดค่า AQI (Air Qulity Index) หรือค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ถ้าเป็นสีส้ม-แดง คืออยู่ในระดับอันตราย มีผลกระทบต่อร่างกาย
ซึ่งเราสามารถเช็คได้หลายช่องทางที่ :

เราจะป้องกันฝุ่น pm 2.5 ได้อย่างไร?

การป้องกันตัวจากมลพิษทางอากาศฝุ่น pm 2.5 ทำได้โดยการ

 • ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่เกินมาตรฐาน
 • เปิดเครื่องฟอกอากาศที่สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ > วิธีเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ PM 2.5
 • ลดเวลาทำกิจกรรมนอกบ้าน และไม่ควรอยู่นอกบ้านเวลานาน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ที่ได้มาตรฐาน > วิธีเลือกซื้อหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 ที่ได้มาตรฐาน
 • ไม่การออกกำลังกายกลางแจ้งหรือนอกบ้าน เปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในบ้านหรือในโรงยิมแทน
 • หมั่นทำความสะอาดบ้าน ด้วยผ้าชุบน้ำเพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่น รวมถึงการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องปรับอากาศ พัดลม แผ่นกรองอากาศ มุ้งลวด และตามซอกมุมของบ้าน เพื่อช่วยลดแหล่งสะสมของฝุ่น
 • ปลูกต้นไม้รอบๆบ้านเพื่อช่วยดักกรองฝุ่น เลือกปลูกต้นที่มีใบใหญ่หนา ผิวใบหยาบสาก หรือใบมีขน จะช่วยดักจับฝุ่นละอองได้ดีกว่าใบเล็กๆ

แนวทางการแก้ไขฝุ่นpm 2.5 

การแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5 นั้นทุกคนในสังคมควรช่วยกันดังนี้

 • งดเผาขยะเพราะการเผาไหม้จะเป็นการเพิ่มควัน และฝุ่นพิษให้อากาศ ช่วยกันลดการเกิดขยะ โดยนำไปรีไซเคิล หรือลดขยะประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 • งดจุดธูป หันมาใช้ธูปไฟฟ้าแทน เพื่อลดปริมาณควัน และลดอัตราการเกิดอัคคีภัย
 • ลดการใช้รถส่วนบุคคล ฝุ่นพิษมากกว่า 50% มาจากการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน รถยนต์ปล่อยควันจากท่อไอเสีย เราควรช่วยกันหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชน หรือจักรยานให้มากขึ้น และควรหมั่นเช็คสภาพรถ เพื่อลดควันดำ
 • ช่วยกันปลูกต้นไม้ ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศให้สดชื่น และยังทำให้บริเวณบ้านของเราสบายตาอีกด้วย
 • เลี่ยงการเผาเพื่อทำการเกษตร หากทําการเผาจนเกิดอันตราย ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจําและปรับแล้ว นอกจากจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองแล้ว ยังเป็นสาเหตุที่สําคัญของปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ หรือได้ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เราควรหาวิธีอื่นแทนการเผา เช่น ใช้วิธีไถกลบตอซังฟางข้าวควบคู่ไปกับการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อเร่งการย่อยสลายให้เป็นปุ๋ย การนำเศษวัสดุการเกษตรมาทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น การหยุดเผาเพื่อทำการเกษตรทำให้เราได้อากาศดี ดินดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และรายได้ดีอีกด้วย

Leave a Reply