Y2K คืออะไร

Y2K คืออะไร

Y2K ย่อมาจากคำว่า “Year 2000”ซึ่งเป็นปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปี 1990 ถึงต้นปี 2000 ที่มีการใช้เครื่องหมายปีสองหลัก (เช่น 99) เป็นส่วนหนึ่งของรหัสวันที่ในระบบของคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความเสี่ยงที่ระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเกิดความผิดพลาดต่างๆ และสามารถสร้างปัญหาในระบบการทำงานต่างๆ เช่น การเงิน การแพทย์ การโทรคมนาคม และอื่นๆ ทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ การแก้ไขปัญหา Y2K เป็นหนึ่งในโครงการทางเทคโนโลยีที่ใช้เงินล้านเหรียญในการแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่จะถึงวันที่ 1 มกราคม 2000 โดยส่วนใหญ่ต่างประเทศได้แก้ไขปัญหาได้สำเร็จ และไม่มีผลกระทบมากในการทำงานของระบบในปัจจุบัน

Y2K หรือปัญหาปี 2000 คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นก่อนปี 2000 ที่ใช้วันที่และเวลาในการคำนวณโดยใช้สองหลักเท่านั้น เช่น 01/01/98 แทน 01/01/1998 หรือ 12:30:00 AM แทน 00:30:00 AM เป็นต้น ปัญหาที่เกิดจากความจำเป็นที่ต้องใช้วันที่และเวลาในการคำนวณและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นก่อนปี 2000 จะไม่สามารถแปลงวันที่และเวลาที่ถูกบันทึกไว้ให้เป็นวันที่และเวลาที่ถูกต้องได้ในปี 2000

เพื่อแก้ไขปัญหา Y2K นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกจึงต้องแก้ไขโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์เดิมให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในปี 2000 โดยมีการทดสอบและแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2000 ในที่สุดปัญหา Y2K ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหายหรือความไม่สมบูรณ์ใดๆ ในวันที่ 1 มกราคม 2000 และในช่วงเวลาต่อมา