Y2K คืออะไร

Y2K คืออะไร

เมษายน 14, 2023 todaydd 0

Y2K เป็นย่อมาจากคำว่า “Year 2000” หรือ “ปี 2000” โดยเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกต้องแก้ไขโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์เดิมให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในปี 2000

บัตรประชาชนดิจิทัล

บัตรประชาชนดิจิทัล ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เมษายน 4, 2023 todaydd 0

บัตรประชาชนดิจิทัล หมายถึงการสร้างและออกบัตรประชาชนที่มีรูปแบบเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนที่มีอยู่ในรูปแบบพิมพ์ทั่วไป บัตรประชาชนดิจิทัล เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
ใช้แสดงตนแทนบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมบัตรโดยสารเพื่อขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยาน หรือสถานบันเทิงบางแห่ง ที่ประกาศว่า ให้ใช้บัตรประชาชนดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประชาชนตัวจริงได้แล้ว