โรคไซโคพาธ คืออะไร? รักษาอย่างไร? ทดสอบเองได้ไหม?

กุมภาพันธ์ 28, 2023 todaydd 0

โรคไซโคพาธ (Psychopaths) คือ บุคคลที่มีบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ขาดความสำนึกผิด ขาดความเห็นใจผู้อื่น ไม่เกรงกลัว หรือขาดความยับยั้งชั่งใจที่จะทำผิด มีจิตใจที่แข็งกระด้าง และเชื่อมโยงกับพฤติกรรมความรุนแรงซ้ำๆ และก่อให้เกิดอาชญากรรม